JAARVERSLAG 2018

Er hebben 10 algemene ledenvergaderingen plaatsgevonden, iedere maand op de 3de maandagavond, behalve in april, augustus.

In oktober heeft een gebedsavond plaatsgevonden voor alle leden van de aangesloten kerken.

De pastors hebben in wisselende samenstelling deelgenomen aan:

- de Tear Conference 25-26 januari
- een bowling – dinner op 15 maart
- de Passion 29 maart, in voorbereidende vergaderingen, een speciale PCC brochure gemaakt en
samen gebeden voor en tijdens dit grote evenement, welke op tv in Nederland is uitgezonden

- leiderschap training in april, in Amsterdam
- retreat 22-23 juni, buiten Amsterdam, in Kroeze Danne Conferentie-centrum Delden
- in het 1-ste halfjaar heeft een 2-de groep deelgenomen aan een leefstijl, training verzorgd door de GGD Amsterdam.
- een bijeenkomst - dinner van de Amsterdam Council of Christian Leaders, ACCL in oktober.

Het gezondheidsproject: “Uw gezondheid is uw rijkdom”, heeft voor de 4-de keer in succesie plaatsgevonden, in week 26. Zie rapportage eveneens financieel verslag bij menubalk YHIYW.

In het 4-de kwartaal is een nieuw dagelijks bestuur gekozen. Voor een periode van 3 jaar (in plaats van 4 jaar).

 Niet doorgegaan:

- thema-avond gemeenteraadsverkiezingen
- gebedswandeling leden aangesloten kerken 28 maart
- leiderschap training augustus
- seminar armoede
- gospel festival leden aangesloten kerken, 8 september

 


FINANCIEEL OVERZICHT 2018
 
 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
 

 

 


Vereniging Pentecostal Council of churches / 24 juni 2021
info@pccned.nl