J
AARVERSLAG 2017

1. Gezamenlijke ledenvergadering op de 3de maandagavond van de maand. Met uitzondering van augustus en december. Vast onderdeel is een tijd van gebed, het onderhouden van het avondmaal en het samen reflecteren op een gedeelte uit Gods Woord.
Op deze avonden zijn een aantal waardevolle -en inspirerende thema’s gepresenteerd, zoals aandacht voor jongeren en de visie voor de stad. Er is ook tijd besteed voor eigen inbreng van de leden onder het agendapunt: wat verder ter tafel komt.
In een van de ledenvergaderingen is een delegatie van de Raad van Kerken Amsterdam op bezoek geweest.

2. De PCC heeft op 7 – 8 mei met enkele leden deelgenomen aan de eerste ! consultatie conferentie Amsterdam, georganiseerd door de Amsterdams Council of City Leaders.

3. De voorgangers retraite in het weekend 23 – 25 juni heeft plaatsgevonden in het Christelijk Conferentie Centrum De Kroeze Danne.
Mede met coöperatie met TEAR. Met heel degelijk onderwijs van bisschop Zac.
Het aantal deelnemers is helaas te weinig geweest.

4. Het YHIYW project: Uw gezondheid is uw Rijkdom van 26 juni – 1 juli.
Dit project is bijzonder geslaagd. In vergelijking met 2017 zijn 100 mensen meer bereikt. Vooral op straat. Tijdens marktdagen.
Hiervan
is een rapport gemaakt voor de Gemeente Amsterdam in verband met de subsidie. Er is samengewerkt met de GGD en de AMC als partner.

5. Gepland

Gebedswandelingen:
van de pastors heeft een van de 2 geplande wandelingen doorgang gevonden,
van de leden van de aangesloten hebben beiden niet plaatsgevonden.

6. Niet doorgegaan:

1. Armoede conferentie met stadsdeel in april
2. Gospel festival in augustus
3. Jaarlijkse conferentie gezamenlijke PCC kerkleden, inclusief gebedsavond, oktober
4. Medewerkers waardering avond in december
 

 

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017 PCC
 

OMSCHRIJVING IN
OMSCHRIJVING UIT

Saldo 1/1/2-17 € 1.599,01
Bankkosten € 160,75
Ledencontributie kerken € 6.470,00
Consumpties vergaderingen € 487,70
Bijdragen pastors retraite € 565,00
Pastors retraite € 3.055,40
Subsidie Gezondheidsproject YHIYW € 15.000,00
Gezondheidsproject YHIYW € 18.978,50
Collecte / gift € 133,00
Pastors Training – GGD 1 year € 3.200,00
Subsidie Pastors Training GGD – 2 jaar € 6.070,00
Amsterdam City Consultatie (ACCL) € 250,00
Saldo verschil € 0,54
Afscheid (3 personen) € 249,95Parkeren, vervoer € 123,10Website PCC (Strato) € 94,56Diversen € 70,43Saldo 2/1/2018 € 3.167,16


€ 29.837,55

€ 29.837,55


TOELICHTING

Het saldo van 2/1/2018 is inclusief spaarbankrekening ING met een bedrag van 335,57 € , welke is gereserveerd voor de aanschaf van kleding voor het PCC koor.
Voor het 2-de jaar pastors  training GGD is 2870 Euro van de verleende subsidie niet uitgegeven, wat als bedrag in reserve nog beschikbaar gehouden dient te worden voor het vervolg van deze trainingen in 2018.
Om deze reden is vanaf deze datum in feite niet genoeg geld over voor activiteiten.
Naar berekening komt het bedrag uit op:  3167,16  € – 335,57  €  – 2870,00  € = - 38,41 €.

In 2017 hebben volgens de boekhouding 29 kerken leden contributie betaald. Niet elke kerk heeft 300  € betaald. De hele contributie is door 12 kerken voldaan, voor een deel door 7 kerken. En niet door 8 kerken.
2 kerken betalen geen contributie, waarvoor toestemming is verleend.
Om alle contributies te ontvangen is zeker een uitdaging.

2 weken voorafgaand aan het Gezondheid evenement van 26 juni – 1 juli YHIYW – Uw Gezondheid Is Uw Rijkdom - heeft een belangrijk christelijk fonds afgezien mee te financieren en het advies gegeven om elders subsidie te verwerven. Vlak voor de zomervakantie. Het budget is zo ver mogelijk bijgesteld met als gevolg een tekort van 3845,50  €. De PCC heeft in de algemene leden vergadering van juni gepleit voor een collecte. Het Maranatha Community Training Center en de Rivers of Bible Kerk hebben om deze reden een extra bijdrage geleverd, waarvoor dank.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
 

 

 


Vereniging Pentecostal Council of churches / 25 april 2019
info@pccned.nl