DONATIES, GIFTEN, SPONSORING


Heel hartelijk dank ! voor het overmaken

In het Algemeen naar
:

Bankrelatie:
NL73INGB0005318962

 

Bestemd voor Jeugd naar :

Bankrelatie NL16INGB0007065600


BEIDEN ten name van

Vereniging Pentecostal Council of Churches, AmsterdamDAGELIJKS BESTUUR, allen per 19 januari 2015:


dhr. M. Alagbe, voorzitter, 0620807750

dhr. L. Quedraogo, vice-voorzitter, 0653541633

dhr. T. Marfo, secretaris, 0685739431 / 0638679880

dhr. Y. Acheampong, administrateur, 0638192270

dhr. E. Agyeman, organisator, 0614360733

dhr. G.J. van Deuren, penningmeester (tijdelijk) 020-6977173

De leden van het dagelijks bestuur zijn vertegenwoordigers van kerkgenootschappen, als voorganger / dominee of oudste.BELONINGSBELEID:


De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Overige gegevens

Kamer van Koophandel: 34125237

RSIN nummer: 809555694

ANBI geregistreerd

 

 


Vereniging Pentecostal Council of churches / 06-11-2018
info@pccned.nl