DONATIES, GIFTEN, SPONSORING

Heel hartelijk dank ! voor het overmaken

In het Algemeen naar
:
Bankrelatie:
NL73INGB0005318962

ten name van Vereniging Pentecostal Council of Churches, Amsterdam

DAGELIJKS BESTUUR,

Allen per 1 januari 2019 termijn 3 i.p.v. 4 jaren (2007 - 2018) 

dhr. M. Alagbe, voorzitter, (2-de termijn), 0620807750 
 
dhr. E. Agyeman, secretaris, (2-de termijn), 0614360733
dhr. B.K. Baiden, vice - voorzitter, (2-de termijn niet opeenvolgend), 0621655350
dhr. L.K. Dorkenoo, penningmeester
, 0626046432

in bijzondere status, niet geregistreerd bij K.v.K.
dhr. R. Osman, assistent - bestuurslid, organisator, 0687110003

dhr. G.J. van Deuren, incidenteel (na 3 termijnen ), adviseur

De leden van het dagelijks bestuur zijn vertegenwoordigers van kerkgenootschappen, als voorganger / dominee of oudste.

BELONINGSBELEID:

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

Overige gegevens 

Kamer van Koophandel: 34125237 

RSIN nummer: 809555694 

ANBI geregistreerd

 

 

 


Vereniging Pentecostal Council of churches / 24 juni 2021
info@pccned.nl