DONATIES, GIFTEN, SPONSORING


Heel hartelijk dank ! voor het overmaken

In het Algemeen naar
:

Bankrelatie:
NL73INGB0005318962

 

Bestemd voor Jeugd naar :

Bankrelatie NL16INGB0007065600


BEIDEN ten name van

Vereniging Pentecostal Council of Churches, AmsterdamDAGELIJKS BESTUUR,

Allen per 1 januari 2019 termijn 3 i.p.v. 4 jaren (2007 - 2018)


dhr. M. Alagbe, voorzitter, (2-de termijn), 0620807750

dhr. E. Agyeman, secretaris, (2-de termijn), 0614360733

dhr. B.K. Baiden, vice - voorzitter, (2-de termijn niet opeenvolgend), 0621655350

dhr. L.K. Dorkenoo, penningmeester
, 0626046432

in bijzondere status, niet geregistreerd bij K.v.K.

 

dhr. R. Osman, assistent - bestuurslid, organisator, 0687110003

dhr. G.J. van Deuren, incidenteel (na 3 termijnen ), adviseur

 

De leden van het dagelijks bestuur zijn vertegenwoordigers van kerkgenootschappen, als voorganger / dominee of oudste.BELONINGSBELEID:


De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Overige gegevens

Kamer van Koophandel: 34125237

RSIN nummer: 809555694

ANBI geregistreerd

 

 


Vereniging Pentecostal Council of churches / 24 juni 2019
info@pccned.nl