BELEID


W
ij werken met alle organisaties samen, die onze visie delen en met compassie voor algemeen welzijn.

Het lidmaatschap is open voor kerken en organisaties, die Christus als Heer en Redder erkennen.

Wij streven naar eenheid van het Lichaam van Christus.

 

PROGRAMMA 2019:


1. Gezamenlijke ledenvergaderingen maandelijks op de 3de maandagavond.
    In maart, juli en november wordt deze besteed aan gebed.

2. Gebed pastors en leden kerken 29 juni

3. Pastors deelname
programma Tear, Nationale Synode, Sovak en ACCL

4. Leiderschapstraining

5. Armoede seminar

6. Bowlen / sportactiviteit


7. Gezondheidsproject YHIYW: “Uw gezondheid is uw rijkdom”, 3,4 en 8 juni
in 2-de halfjaar start wekelijks spreekuur  en na pastors training door GGD
start dialoogavonden kerken (3x per jaar)

8. Gospelfestival

 
 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vereniging Pentecostal Council of churches / 24 juni 2021
info@pccned.nl